66 Yıllık Bilgi Birikimimizi Sizlerle Paylaşıyoruz

Alarko, kurulduğu 1954 yılından bu yana benimsediği “üretimde ve hizmette kalite” ilkesinin hayata geçirilmesinin iyi eğitim almış insan kaynağına bağlı olduğunun bilincinde olarak eğitime ve bilginin paylaşılmasına büyük önem vermiştir. Bu özelliği nedeniyle de sektöründe “bir okul” olarak nitelendirilir.

Sektörde ilkleri başaran Alarko, günümüzde halen kullanılan pek çok teknik dokümanı yayına hazırlamış, detaylı ürün broşürlerinin basım ve dağıtımına öncülük etmiştir. Alanında önemli görevlerde bulunmuş pek çok mühendisin yolu yıllar içinde Alarko ile kesişmiştir. Eğitim konusunda benzer anlayışa sahip Carrier ile 1998 yılında yapılan ortaklık, Alarko’nun “okul olma” misyonunu daha da güçlendirmiştir. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Alarko Carrier öncü rolünü 2009 yılında uzaktan eğitim verme amacıyla hayata geçirdiği “Alarko Carrier On-line Eğitim Platformu-ACademi” ile devam ettirmiştir.

200’ün üzerinde eğitim programına ve bunlara ait sınavlara ev sahipliği yapan ACademi platformundan her yıl 1.500’ün üzerinde Alarko Carrier çalışanı, yetkili servisi ve satıcısı faydalanmaktadır. Katılımcılar, ister masaüstü ya da diz üstü bilgisayarlardan isterlerse tablet ya da cep telefonlarından, diledikleri her yerden on-line (çevrimiçi) dersleri takip edebilmekte, sınavlara katılabilmektedir. Sınavda başarılı olanlar bir sonraki derse geçerken, sınıf bitimlerinde başarı sertifikası, program sonunda ise diploma almaya hak kazanırlar.

Sizleri bilginin bu engin dünyasını bizimle paylaşmaya, kendinizi geliştirmeye, benzerlerinizden farklılaşmaya davet ediyoruz.

Online eğitimlere başvurmak için tıklayınız.

 

“Hava Koşullandırma Mühendisliği Sertifika Programı” hava koşullandırma (HK) konusunda temel ve sistem mühendislik bilgilerini vererek “Hava Koşullandırma Mühendisi” sertifikası kazandıran bir programdır. Hava Koşullandırma sektöründe satış ve satış sonrası hizmet alanında çalışanlar ve çalışmak isteyenler için tasarlanmıştır. Bu programı bitirenler Hava Koşullandırma Temel Kavramlar, Temel Soğutma/Isıtma Çevrimleri, Havanın Özellikleri ve Psikrometri, Psikrometrik HK Süreçleri ve Uygulamaları, HK Cihazları Parçaları (Kompresör, Yoğuşturucu, Buharlaştırıcı, Genleştirici vb.), Soğutkan Özellikleri, Sistem Tasarımı, Kurulum Bilgileri, Bakım Onarım konularında kazanım elde edeceklerdir.

 

“Hava Koşullandırma Teknisyenlik Eğitim Programı” hava koşullandırma temel kavramlarının ve sistem uygulamalarındaki temel unsurların iklimlendirme alanında satış sonrası hizmet birim çalışanlarının bilgi edinmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu programda Hava Koşullandırmanın ABC’si, Temel Soğutma Çevrimleri, Temel Kavramlar (Enerji ve Enerji Tasarrufu, Madde ve Isı Enerjisi), Elektriğin Esasları, Elektrik Yasaları, Elektriksel Parçalar ve Simgeleri, Elektrik Devre Şemaları, Elektrikölçerler ve Kullanımları, Elektrik Motorlarının Esasları, Elektronik Donanımlar ve Devreler konularında kazanımlar edinilebilir.

 

“Temel Isıtma Sertifikasyon Programı” iklimlendirme ısıtma sistemleri alanında, ısıtma sistemlerinin temel kavramlarını, uygulama esaslarını, uygun sistem çözümü ve tasarımını, montaj ve işletme şartlarının kurallarını ve cihazların bakımı konusunda temel bilgi kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu programı tamamlayanlar Enerji Kaynakları, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Dünyada Enerji Rezervi, Termodinamik ve Hidrolik , Yanma, Verim, Emisyon, Temel Formüller ve Değerler, Pratik Isı Kaybı Hesabı, Kullanım Suyu Hesabı, Yakıt Tüketimi Hesabı, Amortisman Hesabı, Tesisat Çeşitleri, Ana Ürünler, Yardımcı Ürünler, Tesisat Malzemeleri, Cihaz Kapasitesi Belirleme, Ürün Montaj Mahali Seçim ve Tasarım, Tesisat Sembolleri, Tesisat Örnekleri, Ölçme Teknikleri, İşletmeye Alma ve Kuralları, Bakım ve işletme kuralları konularında kazanım elde edeceklerdir.

 

“Su Basınçlandırma Temel Kavramlar Eğitim Programı” pompalarla ilgili en temel kavramlar ve tanımları sizlere kazandırmak amacıyla temel, standart ve profesyonel olmak üzere üç aşamalı olarak hazırlanmıştır. Eğitim ile Tanımlar, Korozyon, Malzeme Seçimi, Genel Prensipler, Segmentasyon, Güç ve Verim Hesapları, Pompa Oransallık Yasaları, Tesisat Bağlantı ve Çalışma Şekilleri, Su Koçu, Basınç-Yükseklik İlişkisi, Pompa Teorisi, İşletme Debisi, VFD Teknolojisi konularında kazanım elde edilmesi amaçlanmıştır.

 

“İklimlendirme Sektörü Uzmanından Satış Teknikleri Video Eğitim Programı” Müşteri Merkezli Satış Yaklaşımı, Profesyonel Satış Ligine Girişte 6 Adım, Yeni Satış Modeli ile Müşteri İhtiyaçlarını Belirleme Yöntemi, Satışta Değer Yaratmanın Formülü, Müşterinin Ürünle Değer Köprüsü Kurması, Profesyonellerin Satış Kuralları, Satışta Karşılaşılan İtirazlar ve Çözümleri, Saha Fırsat Satış Yönetimi başlıkları altında konuya ilgi duyanlara geniş bir perspektifle tecrübe aktarımı amacıyla hazırlanmıştır.

 

“Aklıma Takıldı” videoları evinizde konforunuzun en önemli unsuru olan iklimlendirme konusunda herkesin aklına takılan sorulara profesyonellerinden cevaplar almasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Online eğitimlere başvurmak için tıklayınız.

Alarko Carrier Hava Temizleme Cihazları