Sürdürebilirlik Neden Önemli?

Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden mevcut ihtiyaçlarımızı karşılamayı içeren ürün, mal ve hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili bir kavramdır. Bir kavram olarak sürdürülebilirlik, çevrenin tükenebilir bir kaynak olduğunu kabul eder. Bu nedenle çevreyi ve kaynaklarını akılcı kullanmak ve onu Dünya’nın, çevremizin, insanlığın ve tüm canlıların iyiliği için korumak önemlidir. Çoğu insan onu çevre ile ilişkilendirirken, sürdürülebilirliğin önemi ekonomik kalkınma ve sosyal sorumluluk da dahil olmak üzere çeşitli başka bağlamlarda araştırılabilir. Bu bağlamlar, Dünya’nın taşıma kapasitesini, ekosistemlerin sürdürülebilirliğini, meslekleri, davranış kalıplarını vb. konuları içerir. Sürdürülebilir bir toplumda insanlar, herkesin sosyal adaletten ve yüksek bir yaşam kalitesinden yararlanabilmesi için kaynakları gelecek nesiller için koruyarak doğal çevre ile uyum içinde yaşar. Gelin, sürdürülebilirlik nedir ve sürdürülebilirlik neden önemlidir, detaylı olarak bakalım.

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik Neden Önemli

Son yıllarda kelimenin kullanımı artsa da sürdürülebilirlik kavramı aslında yeni değil. Kökenleri, sürdürülebilir kalkınmayı ilk kez “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma” olarak tanımlayan 1983 Brundtland komisyonuna dayanmaktadır. Bugün, sürdürülebilirlik tanımı, gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya yaratma ihtiyacını vurgulamaktadır. Sürdürülebilirlik, “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden ihtiyaçlarımızı karşılamayı” gerektirir. Benzer şekilde farklı kaynaklar sürdürülebilirliğin “dünyadaki herkes için yaşanabilir bir gelecek yaratmak” olduğunu işaret ediyor.

Bir yandan geleceği şekillendirirken, sürdürülebilirlik önemi çoğunlukla çevresel bir bağlamda anlaşılmaktadır. Çevresel sürdürülebilirlik, insan tüketiminin doğal kaynakları tüketmemesini, ekolojik sistemlerin dengede kalmasını ve dünyadaki yaşamın çeşitliliğini korumayı içerir. Bununla birlikte, sürdürülebilirlik aynı zamanda ekonomik ve sosyal konularla da bağlantılıdır. Ekonomik sürdürülebilirlik, toplulukların bağımsızlığını sürdürebilmelerini, ihtiyaç duydukları kaynaklara erişebilmelerini ve geçim kaynaklarını güvence altına alabilmelerini sağlamayı içerirken, sosyal sürdürülebilirlik evrensel insan haklarını ve gerekliliklerini korumayı anlatır.

Sürdürülebilirlik Neden Önemli?

Sürdürülebilirlik Neden Önemli

Sürdürülebilirlik, önemli olmasaydı bu kadar popüler bir terim olmazdı. Sürdürülebilirlik, yaşam kalitemizi, dünyadaki yaşam çeşitliliğini ve dünyanın zengin kaynaklara sahip ekosistemlerinin sağlığını korumak için kritik öneme sahiptir. Sürdürülebilir çevre uygulamaları, uzun vadede su ve hava kalitesini iyileştirir, düzenli depolama alanlarını azaltır ve yenilenebilir enerji kaynaklarını artırır. Bu değişiklikler, başta düşük gelirli topluluklar olmak üzere tüm insanlar için daha temiz ve sağlıklı yaşam koşullarını garanti eder. Ayrıca sürdürülebilirlik önemlidir çünkü gelecek nesiller için yaşanabilir bir gezegen sağlar. Doğal kaynaklar sınırlı olduğu için kısa vadede tasarruflu kullanılmalıdır. Aksi takdirde, fosil yakıtlarımızı tüketmeye, doğal kaynakları tüketmeye ve dünya atmosferine tamir edilemeyecek şekilde zarar vermeye mahkumuz. Sürdürülebilirliği şimdi uygulayarak, çocuklarımız ve torunlarımız için daha güvenli, daha yaşanabilir bir dünya yaratıyoruz.

İş dünyasında sürdürülebilirlik yalnızca küresel zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bir kuruluşun genel başarısına da katkıda bulunur. Araştırmalara göre en yüksek ESG ölçütlerine (bir kuruluşun etik standartlarını ve sürdürülebilirliğini belirlemek için kullanılır) sahip şirketler sürekli olarak pazarın geri kalanından daha iyi performans gösteriyor; sonuç olarak, sürdürülebilir şirketler en kârlı olma eğiliminde oluyor. Sürdürülebilir uygulamalar ayrıca bir şirketin markasını koruyarak, riski azaltarak ve zorlayıcı bir rekabet avantajı sağlayarak başarıyı artırıyor.

En Önemli Sürdürülebilirlik Trendleri Nelerdir?

Sürdürülebilirlik Neden Önemli

Peki, sürdürülebilirlik bugün neye benziyor? Şu anda dikkat edilmesi gereken en önemli sürdürülebilirlik trendleri şöyle:

• ESG yatırımı: Finansal getirilere ek olarak çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine öncelik veren bir yatırım şekli.
• “İklim pozitif” olmak: Sadece net sıfır karbon emisyonu elde etmek değil, aynı zamanda atmosferden karbondioksiti uzaklaştırmak.
• Uygun maliyetli, yenilenebilir enerji: Yenilenebilir enerjinin düşen maliyetleriyle daha fazla yenilenebilir enerjiye yönelmek.
• Temiz ulaşım: Dünyanın en büyük 20 otomotiv üreticisinden 18’i elektrikli araç üretimine geçme sözü verdi.
• İklim dostu tüketici ürünleri: Çevreye daha duyarlı tüketiciler, sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu ürünler için bir talep yaratacaktır.
• Gıda sisteminin karbondan arındırılması: Günümüzün endüstriyel gıda sistemine alternatif proteinlere, alternatif süt ürünlerine ve diğer alternatiflere geçiş

Toplamda, bu eğilimler, “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan” bir dünya yaratmaya yönelik önemli bir adım olacaktır.

Alarko-Carrier’ın sürdürülebilirliğe de katkıda bulunan yeni nesil klima ve kombi modellerini incelemek ve hemen satın almak için tıklayın.