Brülör Nedir, Ne İşe Yarar?

Güçlü ısıtma sistemlerinden biri olan brülör, kısaca hava ile yakıtın karıştırılarak yakılmasını sağlayan bir yanma mekanizması olarak tanımlanabilir. Yakıtı ısı enerjisine çevirme görevi gören brülör, kullanılan yakıt cinsine göre çeşitlere ayrılır. Çok verimli yanma sağlayan brülör çeşitleri ile ihtiyacınız olan enerjiyi daha az yakıt tüketerek elde edebilirsiniz. Büyük, küçük pek çok yapının ısınma ihtiyacını karşılamaya yarayan brülörle ilgili yazımız aracılığıyla daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Brülör nedir, çeşitleri nelerdir, brülör kullanım alanları, brülör kullanmanın avantajları ve daha fazlası ile ilgili merak ettiğiniz her şey yazımızda sizleri bekliyor!

Brülör Nedir?

Brülör, hava ile yakıtın karıştırılarak yakılmasını ve kontrolünü sağlayan yanma mekanizmasıdır. Brülör yanma ise, yakıt içerisinde bulunan yanabilir bileşenlerin oksijenle girdikleri kimyasal tepkime sonucunda ısının açığa çıkması olarak tanımlanır. Brülör ve yanma terimleri birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki kavramdır. Brülörle ısınma sağlamanın mantığı en kısa biçimde şöyledir: Yakıt brülöre gelerek, istenilen miktarda yakıt ve hava ile kazanın içerisinde yanma gerçekleştirilir ve böylece kazandaki suyun ısınmasını sağlar.

Brülör Çeşitleri Nelerdir?

Brülörler, farklı kriterlere göre sınıflandırılmaktadır. Brülör çeşitleri 3 ana sınıfa ayrılır.

  1. Çalışma Prensibine Göre Brülör Çeşitleri

1.a. Atmosferik Brülör

1.b. Üflemeli Brülör

  1. Kullanılan Yakıt Cinsine Göre Brülör Çeşitleri

2.a. Sıvı Yakıt (Motorin, Fuel Oil, Gazyağı)

2.b. Gaz (LPG, LNG, Biogaz)

2.c. Katı Yakıt (Kömür, Odun Taşı, Kabuk)

  1. Yakıtın Atomizasyonuna Göre Brülör Çeşitleri

3.a. Yüksek Basınçlı/Püskürtmeli

3.b. Alçak Basınçlı/Rotatif

3.c. Buhar ve Hava Parçalamalı

Katı yakıtlı brülör çeşitleri, daha büyük alanlarla kullanılmaya elverişlidir. Katı yakıtlı brülör, konutların ve sitelerin merkezi ısıtma sistemlerinde, sanayide yüksek ısı üretimi gereken yerlerde rahatlıkla tercih edilebilir. Katı yakıtlı brülör; toz kömür, prina ve diğer alternatif katı yakıtları yakar.

Sıvı yakıt brülörleri; buharlaşmalı brülörler (karbüratörlü), pompalı brülörler ve dönel brülörler olmak üzere üç grupta toplanır. Buharlaşmalı brülörün ısıtma amacı ile kullanımı pek yaygın değildir. Kalorifer kazanlarında daha çok pompalı brülörler ve dönel brülörler kullanılır. Pompalı brülörler 400 kg/h kapasitelere kadar monoblok olarak yapılır. Bu brülör çeşidinde fan, pompa, motor, filtre, ısıtıcı ve kontrol elemanları üzerinde bulunur. Pompalı brülör çeşitleri tam otomatik, tek veya çift kademeli olabilir; kumanda on-off veya oransal olabilir. Oransal kontrol, özellikle büyük kapasitelerde yakıt ekonomisi sağlar. Dönel brülör çeşitleri ise çoğunlukla büyük işletmelerde tercih edilir.

Gaz yakıtlı brülörler, diğer yakıtlı çeşitlerle karşılaştırıldığında en kolay yakılan ve dolayısı ile gaz yakıt brülörü en basit yapıya sahip olan brülör tipidir. Doğal gaz brülörünün temel görevi yakıt ve havayı karıştırmak ve ateşlemektir. Gaz brülörleri üflemesiz (atmosferik) ve üflemeli (fanlı) olmak üzere ikiye ayrılır.

Kullanılan yakıt cinsine göre farklı özelliklere sahip en iyi brülör çeşitleri Alarko markalı tercih ederek, işletmenizde verimli ve konforlu bir ısınma sağlayabilirsiniz.

Brülör Nedir Ne İşe Yarar

Brülör Ne İşe Yarar?

Brülörün amacı, sıvı ya da gaz yakıtı hava ile normal karışım yaparak emniyetli şekilde alevin oluşumunu sağlamaktır. Yakıtı ısı enerjisine çeviren brülör, mekanik tesisatta kazanlarda kullanılan bir mekanizmadır. Verimli yanma sağlayan brülör çeşitleri, düşük yakıt sarfiyatı ile öne çıkar.

Brülörlerin satın alma bedeli, bir yılda tükettiği yakıt bedelinin %2 ile %8’i kadardır. Bu yüzden brülör satın alırken hayli titiz davranmak, ihtiyaca uygun ve doğru bir seçim yapmak gerekir. Brülör seçimi yaparken yakıt yakma kapasitesi, yakıt basıncı, yakma havası miktarı, fan basıncı, yanma odası geometrisi gibi değerlere dikkat etmelisiniz.

Brülör Nasıl Çalışır?

Brülörlerin içerisinde yanma odaları bulunur. Yanma işlemini baz alan brülör, bu işlemi yanma odalarında gerçekleştirir. Yanma odasında gerçekleştirilen yanma işlemi sonrasında oluşan ısı, buradan enerji ihtiyacı olan kısma transfer edilir. Yanma havasını beslemek amacıyla kullanılan fanı çalıştırmak için, brülör motoru elektrik enerjisi ile beslenir. Sıvı yakıt brülörlerinde ise motordan gelen güç sıvının iletiminde kullanılır. Gaz brülörlerindeyse yakıt selenoid valfler ve regülatörler yardımı ile kontrol altında tutulur. Yanma odasındaki ilk tutuşmadan çıkacak olan kıvılcımın meydana gelebilmesi için elektrik enerjisi yüksek voltajlı trafodan alınır. Ateşleme başlığına gelen yakıt ve brülör ana gövdesindeki bir fan yardımı ile yanma başlığına üflenen hava, özel türbülans sistemi aracılığıyla homojen olarak karışır ve yanma işlemi gerçekleşir. Daha sonra devreye yanma kontrol röle mekanizması girer. Röle kumandası; uygun süre ve adımlarda ön süpürmeyi, ateşleme süresini, alev kontrolünü, yakıtın miktarını, brülörün on-off, kademeli veya oransal olarak çalışmasını emniyetli olarak kontrol altında tutar. Yakıt ve hava karışımları kontrol edilerek, optimum verimli karışım teknik servisler tarafından brülör üzerindeki ekipmanlar ile hassas ayarlar yapılır, güvenli ve verimli yanma sağlanır. Sonuç olarak brülör ile tam verimli ve son derece güvenli bir yanma işlemi meydana gelir. Brülörler enerji verimliliğinde önemli bir yere sahip bulunur. Verimlilik ve kalite konusunda beklentinizi karşılayacak bir brülör çeşidi arıyorsanız Alarko brülörleri ile siz de işletme veya yapınızın brülör ihtiyacını giderebilirsiniz.